Kvalita

Obrázek 13

PROVOZNÍ LABORATOŘ

KVALITA

Provozní laboratoř nepřetržitě kontroluje, vyhodnocuje a technologicky řídí chod mlýna. Zároveň je kladen velký důraz na kvalitu vstupních surovin, vyrovnanou stabilitu meziproduktů a finální kvalitu hotových výrobků dle platných norem a ke spokojenosti zákazníka.

HODNOCENÍ KVALITY

KVALITA

Kvalita výchozích surovin a mouk je kontrolována ve vlastní provozní laboratoři, vybavené nejmodernějšími přístroji na měření analytických i reologických vlastností. Speciální rozbory jsou prováděny ve specializovaných externích laboratořích.

Certifikáty