Doprava

Obrázek 13

VLASTNÍ VOZOVÝ PARK S CISTERNOVÝMI A SKŘÍŇOVÍMI NÁKLADNÍMI VOZY

DOPRAVA

Dodávky mlýnských výrobků našim odběratelům zajišťujeme vlastními cisternovými
a skříňovými vozidly. Cisternové vozidla na přepravu volně ložené mouky zvládnou dopravit až 3 druhy mouky a naše skříňové vozidla se zase postarají o přepravu pytlované a balené mouky na paletách.

4x

4x cisternové vozidla přepraví až 3 druhy volně ložené mouky na jeden závoz.

28 tun

Volně ložené mouky na jeden závoz cisternovou soupravou

2x

2x Skříňové vozidla až 33 ks palet pytlované mouky na jeden závoz

23 tun

Pytlované mouky na jeden závoz skříňovým vozem s přívěsem

NÁKLADNÍ CISTERNOVÁ VOZIDLA

Mouky volně ložené se přepravují cisternovými vozidly Renault se dvěma komorami o celkové ložné kapacitě 14 tun. Dále je možné k zákazníkovi poslat tříkomorovou cisternovou soupravu o kapacitě 28 tun. Takto dělené cisterny umožňují dopravit k zákazníkovi více druhů výrobků na jeden závoz. Všechna vozidla pro přepravu volné mouky jsou vybavena vlastním vyprazdňovacím kompresorem.

NÁKLADNÍ SKŘÍŇOVÉ VOZIDLA

1 PALETA = CCA 700 KG

Přepravu pytlované a balené mouky zajišťujeme nákladními vozy Renault s protiprašnou skříňovou úpravou o kapacitě 9 tun. I u pytlované a balené mouky je možné k zákazníkovi zaslat skříňovou soupravu o celkové kapacitě až cca 21 tun. Všechny ložné plochy vyhovují hygienickým požadavkům na přepravu.