Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách společnosti


Společnost Mlýn Kojetín spol. s r.o. byla založena v roce 1991 uzavřením společenské smlouvy, kdy společníky jsou dědicové po původním majiteli mlýna Františku Roháčkovi. V červnu 1992 převzala Mlýn společnost od majitelů do pronájmu. Základní činností je mlýnská výroba- mlýnské výrobky z pšenice a žita. S touto výrobou souvisejí i dopravní služby a obchodní činnost. Výrobní proces je plně mechanizovaný.

Společnost "Mlýn Kojetín" vložila nemalé finanční prostředky do úpravy budov a nového strojního zařízení. V letech 2000-2006 proběhla kompletní výměna technologie a modernizace míchárny mouk, která je vybavena homogenizační linkou. Tato linka zabezpečuje přesné nadávkování zlepšovacích přípravků a jejich dokonalé promíchání. Celý proces mletí a míchání mouk je plně automatizován. Současná kapacita mlýna je 120 tun pšenice a 70 tun žita za 24 hodin. Mlýn disponuje zásobníky na 1700 tun obilí a 980 tun mouk a 140 tun krmiv.

Výrobní procesy probíhají podle předem stanovených technologických a pracovních postupů a výrobky odpovídají příslušných vyhláškám, zákonům a podnikovým normám. Suroviny pro výrobu mlýnských výrobků, vlastní výroba a všechny vyráběné výrobky jsou průběžně kontrolovány vlastní laboratoří. Společnost má certifikovaný systém řízení jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2000 a systém zdravotní nezávadnosti výrobků HACCP. Důkazem kvality našich výrobků je získání národní značky kvality potravin "KLASA".

ISO9001 haccp klasa Projekty financováné z EU